Hypnose Praktijk Philips

Algemene voorwaarden

​Afspraak verzetten of afzeggen:

Bij verhindering of annulering om welke reden dan ook graag tenminste 24 uur van te voren afbellen. Bij te laat of niet annuleren van de afspraak worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. Er is tijd voor je gereserveerd en omdat er na jou ook weer cliënten komen, is het belangrijk dat je op tijd aanwezig bent.

Sessieduur:

De prijzen zijn per sessie, niet per uur. Het gaat erom dat het doel van de sessie bereikt wordt, of dat nu 50 minuten of 75 minuten duurt. De meeste sessies nemen ongeveer 60 tot 90 minuten in beslag, deze tijden zijn afhankelijk van het doel en de vooruitgang tijdens de sessie.

Geen medische diensten:

De hypnocoach/ hypnotherapeut is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op hypnose bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Geen garantie mogelijk:

Geen enkele hypnose biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op hypnose, net zomin als op medicijnen. Geen enkele hypnocoach is dus in staat om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Ik kan enkel garanderen dat ik mijn uiterste best zal doen om jou te helpen.

Betwisting:

Met hypnose behaal je schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, d.w.z. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnose is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnocoach. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding van de cliënt. Ook al doe ik mijn werk correct, en geef de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt. Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kan ik alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnose is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Aanvaarding:

Het maken van een afspraak betekent automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.